Vidím to pozitívne. Je to poslední...

Vidím to pozitívne. Je to poslední...